Výzva
Rostoucí integrace nestabilní obnovitelné energie do elektrické sítě vede k novým výzvám pro elektrárenské společnosti, operátory sítě i výrobce a spotřebitele elektrické energie. Výroba energie z větru a slunce nemůže být řízena stejným způsobem jako energie, vyrobená v konvenčních elektrárnách. V důsledku toho může být budoucí energie vyrobena v době s nulovou spotřebou energie nebo zde bude požadavek na energii, když obnovitelné zdroje nebudou dostupné.